B I L D E R

Några fotografier visar hur det såg ut i Uttersberg med omgivningar i början på 1900-talet.
(Samtliga bilder är klickbara för förstoring).

[ Startsida | Syftet med internetsidorna| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Uttersbergs-litteratur| Gammal karta...| Dekorer och stämplar| Järnbruk...| Herrgårdar...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]

Augusti 2002