Utdrag ur
RIKSARKIVETS FÖRTECKNING ÖVER JÄRNBRUK FÖRE ÅR 1800

- I SKINNSKATTEBERGS KOMMUN (Nuvarande storkommun)


FÖRKLARINGAR:
Ej angiven ort = Skinnskatteberg
M = masugn H = hytta
Årtal utan minustecken = bruket nämns första gången detta år
Årtal med minustecken = bruket startades detta år
Allmänningsbo 1652
Berendshammar, Hed 1621
Bergsmanshammar 1689
Björkviken 1685
Borgfors 1744

Bovalls (M) 1647
Broby 1689
Darsbo 1682
Fantebo 1652
Flen, Gunnilbo 1627

Flo, Flodhammar/Uttersberg 1773
Fors 1681
Främshyttan 1769
Färna, Gunnilbo 1634
Gunnilbo 1623

Hedhammar, Hed 1689
Holm, Hed och V Skedvi 1627 -
Högfors 1606 -
Korphyttan 1659
Lockman 1628 -

Långvik (M)
Plöjningshyttan 1640 -
Prästby 1634 -
Prästetorp 1634 -
Prästhammaren 1633

Själsjö (H) 1652
Skilå (H) 1610 -
Skinnskatteberg 1771
Skommarbo 1629 -
Skräddarbohyttan 1615 - ?

Skärvik (M) 1634 -
Ställberg 1604 -
Sunnanfors 1622 -
Ugglefors 1654 -
Uttersberg 1590 ?

Västergård 1689
Östanfors, Hed 1618

Summa 37 st

Till startsidan
UPP

[ Startsida | Syfte| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Uttersbergs-litteratur| Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Gammal karta...| Dekorer och stämplar| Några bilder....| Herrgårdar...| Handelsboden...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]

Uppdaterad febr 2005