SÄRTRYCK AV KARTA FRÅN ÅR 1922

Observera särskilt att KURJ:s stickspår till Östanfors och Krampen finns på kartan

Till startsidan

[ Startsida | Syftet med internetsidorna| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Uttersbergs-litteratur| Dekorer och stämplar| Några bilder....| Järnbruk...| Herrgårdar...| Handelsboden...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]