Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening (KUJmf)

Jag är medlem i en ideell förening, bildad 1975 som har sin hemvist i Köping, vars uppgift föreningen beskriver så här:

Föreningen har till ändamål att verka för bevarande och levandegörande av materiella och immateriella minnen från Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnväg, KURJ. Detta ändamål tillgodoses genom följande aktiviteter:

att verka för att få till stånd ett järnvägsmuseum och en museijärnväg i Köping,

att bevara och renovera fordon och övriga ting i föreningens samlingar,

att verka för nedtecknande av berättelser och historier från KURJ,

att genom utgivande av medlemstidningen Uttersbergar’n samla medlemmarna kring ovanstående uppgifter.

 

För egen del är jag inte så intresserad av järnvägar i allmänhet men KUJ var på sin tid oerhört viktig för Uttersberg och människorna, som bodde och levde där. Av den anledningen vill jag gärna bidra till att bevara minnet av KUJ och det tycker jag att jag gör genom att vara medlem i föreningen. Besök KUJmf:s hemsida för att få veta vad som händer i föreningen:  http://www.kujmf.se/index.html  Föreningen hade årsmöte i Riddarhyttan, lörd 31 mars, kl 14.30. Se nedan. Klicka för större bild.
 

 

KUJmf:s årsmöte i Riddarhyttan 31 mars 2007

Köping-Uttersbergs-Järnväg museiförening (KUJmf) höll årsmöte i lokstallet i Riddarhyttan. I samband med årsmötet hade man även anordnat en bussresa med studiebesök vid North Cape Minerals anläggning i Allmänningbo, mera känd som Forshammars bergverk. Bussen avgick från Köping men jag, som kom norr ifrån åkte i egen bil direkt till mötet. Bergverket är en stor producent av fältspat och var betydelsefullt för KURJ eftersom mycket fältspat lastades på järnväg från Forshammars station. KURJ betyder Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg, KUJ gick samman med järnvägen mellan Uttersberg och Riddarhyttan och därmed utsträcktes banan till Riddarhyttan. Om detta kan man läsa på sidan Historiskt om Svenska Järnvägar http://www.historiskt.nu/smalsp/kuj/kurj.html

Mötet inleddes med kaffe, smörgås, kakor och frukt. Vid årsmötesförhandlingarna valdes några nya ledamöter in i styrelsen och övriga omvaldes. T ex omvaldes ordföranden, Anders Nordebring. Troligen kommer protokollet att läggas ut på hemsidan så alla, som är intresserade kan få veta vad som avhandlades. Föreningen ger ut en tidning, Uttersbergar´n, som skickas ut till medlemmarna. "En arbetsdag" är planerad till den 28 april och en "nostalgiresa med buss", kommer att anordnas den 1 juli. På den resan får man guidning av 3 guider där Bernt R Jansson från Köping svarar för huvuddelen av järnvägsdelen och S Adolfsson agerar överpostiljon från pkp (som jag tror betyder postkupé) 289 på sträckan till Riddarhyttan. Resenärerna får en hel del information under resan, den 3:e guiden är Köpings turistchef som berättar om Romboleden och man gör bl a ett uppehåll i Uttersberg vid Galleri Astley. På KUJmf:s hemsida finns mer info om resan och om en tidigare resa.

Jag tycker det känns bra att vara medlem i föreningen, KUJ har betytt mycket för mig och det är viktigt att bevara minnet av järnvägen. På årsmötet fick deltagarna veta att medlemsantalet i föreningen ökat markant under senaste året. Vid årsskiftet var antalet 115 och sedan dess har flera personer blivit medlemmar. Föreningen kämpar med ekonomin förstås, som de flesta föreningar. Man har ganska nyligen färdigställt en film om järnvägen och Riddarhyttans industrier, som kallats "Udda smalspår och tung industri". Filmen finns till försäljning och den har fått ett mycket positivt mottagande. Man har redan sålt ca 170 exemplar av den.

Föreningslokal och utställning finns i gamla stationshuset i Köping och har öppet varje torsdag kl 18.00 - 21.00 samt under sommaren varje söndag.

     
Skylten, som talar om att
Lokstallet finns.
Lokstallet Man kommer först in i ett kafé, där
man kan köpa allehanda ting
Rakt fram i kaféet finns
gamla turlistor för tåget
     
En stor kamin står mitt i rummet och sprider värme. Astrid Fredriksson, vars make var sekreterare i KUJmf under ett antal år. Ordföranden visade bilder från
olika arbetsplatser vid KURJ
Några medlemmar i väntan på bildvisningen.

 

e-post: Mona Westerlund: m.westerlund@telia.com                                                                       Till startsidan