HANDELSBODEN I SNARHEM , UTTERSBERG

En kort historik


Vid utgrävningar under källaren har det hittats ålderdomliga lerkrus, som vittnar om att huset är mycket gammalt.
Olof Grau uppger i sin ”Beskrifning över Wästmanland, med sina Städer, Härader och Socknar”, utgiven 1754, att vid den stora landsvägen, som löper från Hed uppåt Skinnskattebergs socken, fanns Tomasbo gästgivaregård. Snarhem tillhörde hemmanet Tomasbo och gästgivaregårdens läge stämmer med Snarhemsboden.

Per Ceder född 1786 i Hed var en tid handlare i Köping, men flyttade till Snarhem 1818 och drev förmodligen handel där.
Men den äldste dokumenterade ägaren till handelsboden är hans son, Per Vilhelm Ceder född1816 i Köping och därefter hemmansägare på undantag i Ängtorp.

1865 överlät Ceder fastigheten på skogvaktaren Per Anders Hedberg. född 1847 i Bro församling, son till Anders Hedberg (sedermera skogvaktare i Bernshammar.)

1881 övergår fastigheten till Erik Vilhelm Jansson från Ludvika. Han gifter sig med Anna Sofia Carlson från Munktorp, som var småskollärarinna vid Östanfors skola. De får en dotter, men 1889 dör Erik Vilhelm i lunginflammation och Anna Sofia driver handelsboden själv tills hon 1893 gifter om sig med Gustaf Bernhard Thorgren och får sonen Gustaf(Gösta). Gustaf Bernhard Thorgren var son till mjölnaren och byggmästaren Carl-Olof Thorgren, som drev kvarn i Östanfors och bodde i det röda huset på höjden vid bron i Östanfors. (Carl-Olof byggde detta hus)
Anna Sofia blev vid giftermålet uppsagd från lärartjänsten eftersom en gift kvinna enligt lag inte fick inneha sådan tjänst!!
1895 registreras handelsboden i Gustaf Thorgrens namn och samtidigt föds dottern Svea, men fastigheten övertas inte förrän 1917 (köpeskilling 550 kr)

1898 föds sonen Birger som så småningom skall öppna egen affär i Uttersberg
1900 föds sonen Torsten och 1903 dottern Alice.
1945 gör arkitekten SAR John Lindros en ritning över fastigheten
1945 avlider Anna Sofia
1946 säljs handelsboden till Hakonbolaget som donerar den till Västmanlands läns museum/Vallby friluftsmuseum i Västerås.
1958 avlider Gustaf Thorgren, Snarhemsbodens sista handelsman

Hans Thorgren

Anm.   Hans Thorgren, som sammanställt ovanstående historik,
är sonson till Gustaf Thorgren.
Lanthandeln finns bevarad på Vallby Friluftsmuseum i Västerås.

[ Startsida | Syfte| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Uttersbergs-litteratur| Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Gammal karta...| Dekorer och stämplar| Några bilder....| Järnbruk ....| Herrgårdar...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]