Adressen till denna hemsida är:   http://medlem.spray.se/mosetass

UTTERSBERGS - LITTERATUR

Det finns några böcker om Uttersbergs-trakterna och kanske någon eller några av dem på bibliotek.
Einar Norins roman är säkert en något tillspetsad beskrivning av livet "på bruket", men ger nog ändå en bra bild av dåtidens förhållanden.
Ivar Björklinds och Maj-Britt Nergårds romaner har också ett tidstypiskt innehåll. Övrig litteratur kan kanske anses vara "knastertorr" och späckad av fakta, men är ju värdefull historiebeskrivning.
FOLKET VID FLODHAMMAREN

"En kort roman om de mycket fattiga, de mycket ofria, en roman
om de som knappast vågade ana en annan tid."

(Boken utkom år 1953)

Så här skriver författaren, Einar Norin:

"F Ö R E T A L

Författaren till dessa blad är djupt tacksam mot de många underbara gamla människor, som jag mött och som jag fått sitta tillsammans med och lyssna till, då de berättat om tider som varit, om hårda år, om sin egen levnad. Allt vad här säges är sålunda upplevt, eller i varje fall berättat såsom upplevt av dessa gamla, vilkas minne är klarare för det som var för många år sedan – i deras egen barndom - än för det som ligger nära i tiden.

Av förklarliga skäl har jag föredragit att blanda samman personerna på sådant sätt, att ingen skall kunna säga, att jag varit hård mot hans anfäder. Likaså har flera personer sammansmälts till en enda. Men hans eller hennes tankar är för den skull icke diktade, även om de tänkts eller uttalats av medsyskon, som kämpade lika hårt för brödbiten, längtade lika intensivt efter friheten och drömde lika underbart i sommarljusa ungdomsnätter.

Kanske undrar du, varför denna berättelse i så mycket är olik andra. Hoppas att du accepterar svaret: Den vill skildra en skara människor i en bygd, som i mycket var efterbliven men som i få ting kanske var före sin tid. Detta gör att jag icke - eftersom jag velat återge verkligheten - kunnat låta mina gestalter lyckas i allt, knappast i något. Men räcker det inte med att de levde i en omvälvningens, eller skall man hellre säga aningens tid för siare och framtidsbyggare.

Till dig, som lever i nuet, talar de, till dig, som har det så mycket bättre än de och som kanske ändå klagar. Kasta en blick tillbaka i tiden, så skall du bättre förstå nuet, ja, kanske du skall hämta styrka till ny kamp, lika hård, lika segerviss och lika brinnande i anda och tro, som hos de stora banbrytarna under genombrottsåren och hos deras närmaste föregångare, vardagsfolket som du möter här på några gråskriftsblad.

Författaren".


ÖVRIG LITTERATUR

"Köping - Uttersbergs Järnväg
och Hedströmmens Bergslag" av L.L.Lorichs  Utkom år 1916

"Ur ett Gammalt Arkiv" Utdrag av L.L.Lorichs  Utkom år 1916

"Uttersbergs Bruk En historisk skildring av Harald Carlborg"  Utkom år 1920

"En bok om HEDS SOCKEN i Västmanlands län "av L.L.Lorichs  Utkom år 1931

"Köping och Köpingsbygden genom tiderna" av K.J.Österberg   Utkom år 1945

"Ur Skinnskattebergsbygdens historia" av Hernfrid Bark  Utkom år 1974

"Barndomens dal" roman av Ivar Björklind   Utkom år 1974

"Flickan från Garmakartorp" roman av Maj-Britt Nergård   Utkom år 1981

"Skinnskattebergs bergslag" av Eva Skyllberg   Utkom år 1997