SPÅR 2001

Ovanstående är namnet på Järnvägsmusei Vänners årsbok 2001. I den boken finns en artikel om bl a Uttersberg av Thina Segerström. Den följer nedan. Jag har fått tips om bokens (och artikelns) existens av Gunnar Ahl i Karmansbo samt inscannade bilder av Bernt R Jansson i KUJmf http://www.kujmf.se/index.html och Olle-Johnny Strömberg. Jag har inte omslagsbilden men boken finns på KUJmf och man kan säkert få titta på den där om någon är intresserad. På Järnvägsmusei Vänners hemsida http://www.jvmv.se/ finns även innehållsförteckning. Boken ser ut att innehålla en hel del läsning. Artikeln finns här.