D E K O R E R   OCH   S T Ä M P L A R


Bruksstämpel

Har suttit ovanför balkongen på Uttersbergs herrgård

Stångjärnsstämpel reg. 1892

Tackjärnsstämpel reg. 1874

Skinnskattebergs härads sigill

Ätten Utterklos vapen. Epitafium i Skinnskattebergs kyrka.

Till startsidan
Upp

[ Startsida | Syftet med internetsidorna| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Uttersbergs-litteratur| Gammal karta...| Några bilder....| Järnbruk...| Herrgårdar...| Handelsboden...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]