SYFTET MED INTERNETSIDORNA    


Det finns tyvärr inte många skrifter om Uttersberg med omgivningar och de få som finns är inte allmänt tillgängliga.

Det är min avsikt att de ihopsamlade uppgifterna på internetsidorna skall ge en del information om vilket samhälle Uttersberg en gång har varit. Den lokalhistoriska kunskapen från litteratur och människors minnen bör bevaras.

Utöver smedja, sågverk, hytta mm , (som framgår av historiken på annan sida), fanns där hantverkare av skilda slag. Enbart i Snarhem fanns urmakare, två skrädderier, slakteri och charkuteri. Thorgrens diversehandel, som låg precis i korsningen av Köpings-vägen och Snarhems-vägen, är bevarad på Vallby friluftsmuseum i Västerås. Där står också den vägstolpe, som visas i bild på annan sida. Föreningslivet var aktivt med idrottsklubb, IOGT-loge och frikyrkoförsamling och, som vanligt var på bruken, fanns det både manskör och hornmusikkår.

I Uttersberg, som på många andra orter, har brukskulturen följts av andra kulturutbud till bygdens fromma.
Det finns säkert massor av intressanta uppgifter från gången tid att samla in medan tid är. Snart har ännu en generation gått bort och kunskapen om ett Uttersberg, som en gång varit, går kanske förlorad för alltid.

[ Startsida | Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Uttersbergs-litteratur| Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Gammal karta...| Dekorer och stämplar| Några bilder....| Järnbruk .... Herrgårdar...| Handelsboden...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]
November 2002
Olov Darin