Adressen till denna hemsida är:   http://www.uttersberg.net

Flodhammars smedja tillsammans med Östanfors anrikningsverk och hytta bildade

U T T E R S B E R G S   B R U K

På sidan "Uttersberg - ett industrisamhälle från början till slut"
finns en kort historik över bruket och samhället.


FLODHAMMARS SMEDJA   År 1919

Flodhammar

ÖSTANFORS JÄRNVERK   År 1919

Östanfors

Johan Utterklo är att betrakta som Uttersbergs Bruks egentliga grundläggare. I slutet av 1600-talet döpte han om Flodhammar och Östanfors till Uttersberg. Namnet Flodhammar användes inte idag men lever kvar som beteckningen på ett stamhemman. Södra delen av Uttersberg kallas fortfarande för Östanfors.

I DAG:       

Uppdaterad december 2005