TILLVERKNINGSSTATISTIK

TACKJÄRNSTILLVERKNINGEN I ÖSTANFORS MASUGN
År Ton År Ton År Ton
1875 2785 1891 4291 1907 6248
1876 3141 1892 2119 1908 3197
1877 3042 1893 5395 1909 6031
1878 3327 1894 3131 1910 7704
1879 4121 1895 4512 1911 8503
1880 3620 1896 4233 1912 8709
1881 3432 1897 4696 1913 7423
1882 3672 1898 3393 1914 6141
1883 2762 1899 5409 1915 9420
1884 3464 1900 2906 1916 8136
1885 4142 1901 3936 1917 9454
1886 4030 1902 3218 1918 6912
1887 4136 1903 3913 1919 6848
1888 4309 1904 4245 1920 0
1889 3758 1905 3613 1921 0
1890 3101 1906 4795 ------ -----

GJUTGODSTILLVERKNINGEN I ÖSTANFORS GJUTERI
År Ton År Ton
1894 74 1907 1124
1895 78 1908 634
1896 124 1909 332
1897 167 1910 738
1898 345 1911 770
1899 682 1912 1199
1900 672 1913 1450
1901 490 1914 1248
1902 427 1915 1862
1903 358 1916 1948
1904 505 1917 2500
1905 658 1918 2007
1906 873 1919 1200
1907 1124 1920 0

Järnverket tillverkade också slig och briketter. Råvaran till all poduktion, malmen, bröts i av bruket ägda gruvor på flera platser i bergslagen samt köptes tidvis från andra gruvägare.


Uppgifterna hämtade ur "Uttersbergs Bruk En historisk skildring av Harald Carlborg"

Till startsidan
Upp

[ Startsida | Syftet med internetsidorna| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Släkten Wegelin... | Uttersbergs-litteratur| Gammal karta...| Dekorer och stämplar| Några bilder....| Järnbruk...| Herrgårdar...| Handelsboden...| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]

December 2002